• Vill du få möjlighet att gå på djupet i andras stadsbyggnadsprojekt och få återkoppling och kompetenta frågor om egna projekt från andra experter?
  • Hur ofta kan du diskutera utmaningar utan att samtidigt behöva diskutera markpris, planbestämmelser eller bullerkrav?
  • Fyller du på tillräckligt med ny kunskap, forskning och inspiration som kan hjälpa dig ta nästa steg?

Under våren 2023 genomförs en första digital ”masterclass i stadsbyggnad” för personer som kan göra skillnad för Sveriges städer.

Syftet är att proffs i kommunerna ska möta proffs i bygg- och fastighetsbranschen för att lära, utveckla gemensamma lösningar och få inspel på aktuella projekt från sakkunniga med andra erfarenheter.

I korthet:

  • Alla möten sker digitalt, om gruppen inte enas om annat.
  • Alla har möjlighet att presentera och få inspel kring egna projekt.
  • Deltagandet kostar 8 000 kr (exkl moms) per deltagare (flera deltagare i en organisation kan dela på en plats).

Korta digitala möten – möjlighet till utökning

Det finns begränsat antal platser men möjlighet att dela på platserna inom respektive organisation för att så många som möjligt ska kunna delta – och utvärdera – premiäromgången.

Alla som deltar får möjlighet att presentera (minst) ett projekt för att få inspel och synpunkter från övriga deltagare. Varje deltagare har alltså möjlighet att presentera egna projekt, och bidrar till lösningen på andras problem och tar del av ny kunskap.

Utbildningarna genomförs digitalt och mötena är en timme. Varje träff inleds med en föredragning om tema/frågeställning, följt av en diskussion om detta. Därefter presenterar en eller flera deltagare sin utmaning/sitt projekt (som inte behöver passa in i temat), följt av en diskussion. De som vill fördjupa sig i ett projekt som presenteras bestämmer tid för fortsatt diskussion tillsammans med kursledningen.

Deltagarna förväntas diskutera det som presenterats med kollegor på hemmaplan för att senare återkoppla till gruppen.

Om det finns önskemål i gruppen kan några tillfällen förlängas för att hinna med mer fördjupning. Även önskemål om exempelvis studiebesök eller ytterligare föreläsningar diskuteras i gruppen.

En mötesplats mellan kommun och marknad

Som aktör på marknaden får du höra hur landets kommuner resonerar. Som kommunal företrädare får du möjlighet att lära dig mer om hur marknaden ser på aktuella frågor, projekt och utmaningar.

Målgruppen är alltså såväl tjänstepersoner från kommunal förvaltning (eller annan kommunalt ägd verksamhet), som deltagare från byggföretag, fastighetsägare, konsultkontor och utvecklare. Syftet med blandningen är att kommuner ska kunna ”stresstesta” idéer och utveckla dem bättre, och att privata aktörer ska förstå mer av kommunernas utmaningar samt utveckla sina idéer.

En blandad grupp skapar förutsättningar för kommunala företrädare att få marknadsaktörers allmänna syn på förutsättningarna för exempelvis ett planprogram, en detaljplan eller ett utvecklingsprojekt, och inte vara utlämnad åt synpunkter från en specifik fastighetsägare som vill ha en plan ändrad.

Frågor mailas till masterclass@samhallsbygget.se

Anmälan görs här!

Läs/ladda ner informationsbladet om Masterclass i stadsbyggnad 2023: